Vi lever længere, har du råd til det?

1. april 20170

Artikel bragt i SN Medier, december 2016

Hver fjerde uge bringer vi råd og tips til, hvordan du får mere ud af din økonomi, når du investerer og sparer op. Råd og tips er leveret i samarbejde med FinansPlan. I denne uge kigger vi på, hvad den højere levealder betyder for din økonomi.

Du bliver ældre end du tror – har du råd til det?
Den seneste undersøgelse fra Finanstilsynet viser, at levealderen blandt danskere stiger. Faktisk meget mere end hidtil antaget. Fra 2011 til 2015 er den forventede levetid for en 40- årig mand steget fra godt 84 år og fem måneder til 86 år og otte måneder.

Det stiller krav til en økonomisk opsparing, der strækker til et længere forbrug end planlagt. Og giver en udfordring til de, der ikke er garanteret en livsvarig pensionsydelse, men som sparer op via tidsbegrænsede ratepensioner eller aldersopsparing. Ved at kigge på hele din økonomi er det muligt, at imødekomme dine økonomiske behov – både når du sparer op, og når du ”sparer ned”, dvs. begynder at leve udelukkende af din opsparing.

I denne artikel kigger vi på, hvad du bør gøre for at undgå økonomisk stramhals, når levetiden stiger og pensionisttilværelsen dermed forlænges.

​Få sat din opsparing korrekt sammen og optimer!
Bør du afsætte flere penge om måneden til din pensionsopsparing? Eller skal du blive på arbejdsmarkedet til du runder 70 år. Det er spørgsmål du umiddelbart bør forholde dig til, hvis du er blandt de mere end 2 mio. danskere, der sparer op i en tidsbegrænset pensionsordning dvs. ikke har sikret sig en livsvarig pensionsordning med sikkerhed for udbetalinger hele livet.Men, der findes andre, relevante, fokusområder, du bør undersøge, før du beslutter dig for, at blive et par ekstra år på arbejdsmarkedet. For der er mange penge at hente alene ved at optimere din pensionsopsparing – din såkaldt langsigtede opsparing.Du bør få undersøgt din langsigtede opsparing for følgende:

  1. Dine omkostninger
  2. Dine muligheder for mer-afkast
  3. Afkast ved alternativ forvaltning

​ ​
Resultatet af at nedbringe dine omkostninger med bare 1 %-point bliver markant, jo længere tid du har til at spare op. Der er således over 500.000 kr. at hente pr. investeret million kroner i opsparing hen over 20 år.

Ligeledes kan du hente over 600.000 kr. over 20 år ved blot 1 %-point mer-afkast af din langsigtede investering. Dvs., at du uden at ændre din risikoprofil nærkbart, kan opnå en markant gevinst på den lange bane.

Duo. bør du være kritisk overfor, hvem der forvalter din penge, mens du sparer op. Det kan nemlig have stor betydning for, hvad du sidder tilbage med, den dag du forlader arbejdsmarkedet. Spred din opsparing blandt flere forvaltere – ikke kun via din bank. Hermed spreder du din risiko og øger sandsynligheden for højere afkast på den lange bane.

Bliv ”pensionsklar”
Det handler det om at have overblik og være klar til, den dag du vil forlade arbejdsmarkedet. Jo før du tager tyren ved hornene, får skabt et overblik og en økonomisk handlingsplan, jo før får du svar på, hvad der skal til for, at du kan leve en tryg tilværelse som pensionist. Det giver livskvalitet og en rolig nattesøvn.

Kommer du sent i gang risikerer du, at du har svært ved at nå, at gøre nogle markante tiltag. Din økonomi ”fryser til” med alderen, og det bliver sværere, at gøre en forskel. I det tilfælde vil det være centralt, udelukkende at se på rækkefølgen for, hvordan du bruger din opsparing. For hér er der også ofte mange hundrede tusinde kroner at hente.
Samler vi de optimeringsområder vi har omtalt ovenfor i et realistisk regneeksempel, og kigger på en 15 årig periode, vil der kunne opnås en mer-opsparing på 786.000 kr., svarende til godt 4.350 kr. ekstra om måneden som pensionist.
Med en smule planlægning, evt. sammen med en finansiel rådgiver, er der altså god sandsynlighed for, at du kan optimere din langsigtede opsparing markant, og derved imødekomme en længere tilværelse som pensionist – i økonomisk tryghed.
Det faktum, at det er en reel mulighed, at nogle danskere vil løbe tør for penge i deres sidste år af deres tilværelse, hvor alderen ikke tillader, at skabe egen indtjening, gør den langsigtede opsparing til et ekstremt vigtigt område for din økonomi. Det er et område der med fordel kan optimeres med hjælp fra en finansiel rådgiver og, som vil skabe tryghed. Vi vælger vi at give et rent 10-tal over vigtighed i din økonomi i vores Afkast Barometer.
FinansPlans Afkast Barometer er en uvidenskabelig, subjektiv vurdering, der illustrerer vigtigheden for dit afkast af optimering af et aktuelt område.

Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.