Dine fordele ved passiv forvaltning

22. marts 20170

Artikel brag i SN Medier, februar 2017

Hver fjerde uge bringer vi råd og tips til, hvordan du får mere ud af din økonomi, når du investerer og sparer op. Råd og tips er leveret i samarbejde med FinansPlan. I denne uge kigger vi på “Fordele ved passiv forvaltning”. 

Danskere har ikke adgang til billig forvaltning
Private banking er blevet en stor pengemaskine for danske banker. Blandt flere store banker udgør omsætningen fra Private banking aktiviteter mere en 50% af den samlede omsætning. Og hér behøver vi vel ikke nævne, hvem der betaler?!

I 2014 betalte danske investorer, ifølge Morningstar, handelsomkostninger i forbindelse med porteføljepleje på 470 millioner kroner, alene gennem aktiefonde repræsenteret af hjemlige investeringsforeninger.

Der findes dyre og billige alternative, når du som investor skal udvælge, hvor du bør placere dine penge. Og det er ikke nødvendigvis den dyre løsning, der giver dig det bedste resultat.
Det er dog ofte den dyre løsning du får tilbudt, hvis du går gennem din bank. For hér har de fokus på, at sikre deres indtjening og sørger for, at gå stille med dørene hvad angår de billigere, men attraktive alternativer, hvor bankens indtjeningspotentiale er lille.

Forskellen mellem aktiv og passiv forvaltning
I banken vil du ofte blive tilbudt aktivt forvaltede investeringsfonde. Det attraktive argument er hér, at de er i stand til at slå markedet, dvs. skabe højere afkast end den gennemsnitlige markedsudvikling. Et væsentlig værktøj for formueforvalteren i en aktivt forvaltet investeringsfond er, hyppig handel for at opnå højt afkast, hvilket desværre også betyder øgede handelsomkostninger.Det billige alternativ er passivt forvaltede investeringsfonde – ETF’ere (Exchange Traded Funds). Passivt forvaltede investeringsfonde har ikke en målsætning om at slå markedet. Disse investeringsfonde køber i udvalgte index – f.eks. det danske C20 index – og resultatet afspejler således den generelle vækst i markedsudviklingen. Til væsentlig forskel for aktiv forvaltning, nyder passiv forvaltning godt af markant lavere handelsomkostninger, simpelthen fordi der ikke handles så ofte.I en omfattende rapport fra det uafhængige analysebureau Morningstar fra august 2016 fremgår det, at aktive forvaltede investeringsfonde i størstedelen af de undersøgte kategorier klarer sig dårligere end de passivt forvaltede. Særligt når investeringshorisonten bliver længere (mere end 10 år), klarer passiv forvaltning sig generelt bedst. Med andre ord bliver den gennemsnitlige investerede krone i passive fonde typisk forrentet bedre end den gennemsnitlige investerede krone i aktivt forvaltede fonde.

Find balancen, og øg det samlede afkast gennem reducerede omkostninger
Når man investerer i sin opsparing handler det om, at finde det optimale miljø for forrentningen af sin opsparing. Et miljø der imødekommer, og får det bedste ud af, markedernes evige udsving. Og som sikrer, at din risiko spredes så du undgår slagside i din investering og dermed unødigt store tab. Forskellige formueforvaltere investerer efter forskellige strategier, og i forskellige investeringsområder. Og de præsterer forskelligt, afhængigt af markedets og branchernes konjunkturer. Ved at sprede dine investering mellem flere forvaltere, kan du opnå
stabilitet i dit samlede afkast, da du ikke kun er afhængig af en enkelt forvalters præstation i din investeringsperiode.

Sammensætter du eksempelvis en portefølje med 50 % placeret i en aktivt indeksforvaltet investeringsforening og 50 % passivt forvaltede indeksinvesteringsforeninger vil du opnå den samme forvaltning som i pensionsselskaber. Men omkostningsniveauet vil ligge omkring 0,4- 0,6 % målt op imod et typisk niveau på 2-3 % i en Private Banking ordning. Der har altså hurtigt sparet op mod 20.000 kr. pr. investeret million kroner om året til en meget begrænset risiko. 

​Det gode råd er at sikre, at din portefølje rummer min. 50 % passivt forvaltede investeringsfonde. Og jo før jo bedre, da passivt forvaltede investeringsfonde belønner afkastet på din investering i takt med længden på din
investeringshorisont. 

Med en finansiel rådgiver kan du få hjælp til, at få adgang til, og finde, den optimale sammensætning af forvaltere blandt de alternativer der findes i markedet – inklusiv din eksisterende banks tilbud. På den måde får du et investeringsset-up, der passer til det afkast du ønsker dig for din fremtid. Og samtidig får du en kvalitetssikring af dem, der passer på dine penge indtil du skal bruge dem. 

Sammensætningen af formueforvaltere ud fra egen forventning til afkast, samt egen risikoprofil, bør prioriteres højt, da det har markant indflydelse på den sum penge, du har til rådighed senere i livet. Derfor vælger vi at give et 10-tal over vigtigheden for din økonomi i fremtiden i vores Afkast Barometer.


Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.