Afkast: Er vi allesammen blevet fartblinde?

29. april 20170

Artikel bragt i SN Medier, Juli 2016

Hver fjerde uge bringer vi råd og tips til, hvordan du får mere ud af din økonomi, når du investerer og sparer op. Råd og tips er leveret i samarbejde med FinansPlan. I denne uge kigger vi på “Forventninger til markedet”.

Er vi blevet fartblinde?
Siden 1980’erne har de finansielle markeder kunne præstere markante udbytter til dets investorer. På trods af voldsomme fald undervejs, har markederne kunne genetablere sig relativt hurtigt, og igen nå nye højder for investeringsafkast, der, med få undtagelser, har været to-cifret år for år.

Den lange periode med høje afkast, afbrudt af enkelte markante nedture, har påvirket vores opfattelse og forventninger til, hvad de finansielle markeder kan belønne os med. De to-cifrede høje afkast er blevet den målsætning mange forventer af deres investering.

Men, hvad nu hvis de sidste 30 år var det unormale, og de nuværende lavere afkast niveauer er det normale? Vi oplever i disse år, at en såkaldt makro-økonomisk tendens påvirker de finansielle markeder og vil betyde, at vi skal nedjustere vores forventninger til det årlige udbytte på vores langsigtede investeringer.

ADVARSEL! Det unormale er blevet normalt
I en ny rapport fra konsulentvirksomheden McKinsey fremgår det, at de faktorer som muliggjorde de gunstige forhold for høje afkast siden 1980’erne, ikke længere er til stede. Faktisk påpeger McKinsey rapporten, at den lange periode med højt udbytte, skal betragtes som ”unormalt”, og det vi ser i dag, med relativt lavere afkast, skal betragtes som normalt.

Derfor nedtones forventningerne også til afkastet på hhv. aktier og obligationer. For det Nordamerikanske marked, som har oplevet et årligt gennemsnitligt afkast fra 1985 til 2014 på 7,9%, forventes afkastet fremover at ligge på ca. 4-5% de kommende 20 år. For obligationer, der i samme tidsrum har belønnet investorerne med gennemsnitligt 5% årligt,
forventes udbytte i fremtiden af ligge helt nede mellem 0-0,1%.

Årligt afkast for C20 index’et de sidste 13 år har, med undtagelse af to år, leveret flotte afkast.
Forventet ændring i gennemsnitligt udbytte pr. år de kommende 20 år.
Vi har tidligere vist, hvor stor effekt et enkelt procentpoint har på den langsigtede opsparing. Vi så, at et enkelt procentpoint i mer-afkast ved en investering på 1 mio. kroner, betød godt 1 mio. kroner i mer-afkast efter 25 år.
 
Det understreger vigtigheden af, at vælge de rigtige formueforvaltere, der er i stand til at levere en stabil gevinst i den nye økonomiske æra vi går i møde samt, at nedtone forventningerne til år med ekstraordinære høje afkast.
Derfor kan det være en god og langsigtet investering, at få hjælp fra en økonomisk rådgiver til, at finde frem til de formueforvaltere, der har de bedste betingelser for at skabe et stabilt afkast til din langsigtede opsparing, under de nye markedsforhold.
 
Fasthold din strategi, men læg mere til side
Med udsigt til meget lave obligationsafkast, kan det være fristende, at placere alle midlerne i aktie investeringer, som jo altid har højere afkast på den lange bane. Men lad dig ikke friste.
 
Du bør altid gardere din opsparing mod bratte fald i markedet, som vi senest så i 2008. Har du ikke spredt din risiko på flere investeringsalternativer risikerer du, at miste store dele af din opsparing.

Som tommelfingerregel, kan du have en større andel aktier, jo længere din tidshorisont er, dvs. antallet af år til du skal bruge din opsparing. Som det fremgår af tabellen, bør andelen mellem aktier og obligationer justeres løbende i takt med at tidshorisonten bliver kortere.

Samtidig betyder udsigten til generelt lavere afkast i fremtiden, at du bør gennemse, om du i dag får lagt nok til side til din langsigtede opsparing.

Mange har justeret deres årlige pensionsindbetalinger efter de ”gamle forventninger” til afkast. Hér bør der foretages en revision og du bør gennemgå, om de kommende års afkast-niveauer harmonerer med dit årlige opsparingsbehov og dit forventede samlede afkast. Harmonerer dette ikke, bør du allerede i dag begynde at lægge mere til side til din pension.
 
Det er en god idé, at tilknytte en økonomisk rådgiver til, at foretage en gennemgang og anbefaling til, hvorledes dit fremtidige opsparingsniveau bør se ud for, at du kan nye din pension.
Den opsparing vi foretager til pensionen er længe undervejs. Og der kan være mange parametre der spiller ind på, hvor tilstrækkelig den er den dag vi står og skal bruge den. Faktum er, at det er en god idé, at have lagt en plan for, hvordan man sikrer et tilfredsstillende råderum den dag man går på pension, så der bliver plads til at nyde livet uden for arbejdsmarkedet. Vi vælger vi at give et 7-tal over vigtigheden for din økonomi i fremtiden i vores Afkast Barometer.
FinansPlans Afkast Barometer er en uvidenskabelig, subjektiv vurdering, der illustrerer vigtigheden for dit afkast af optimering af et aktuelt område.

Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.