Find fordelene ved en aldersopsparing

11. april 20170

Artikel bragt i SN Medier, september 2016

Hver fjerde uge bringer vi råd og tips til, hvordan du får mere ud af din økonomi, når du investerer og sparer op. Råd og tips er leveret i samarbejde med FinansPlan. I denne uge kigger vi på “Aldersopsparing”.

Det fravalgte barn
Tilbage i 2013 blev kapitalpensioner erstattet af den nuværende ordning, aldersopsparing. I modsætning til modellen for kapitalpension, giver aldersopsparing intet fradrag i skatten. Til gengæld er udbetalingen skattefri.
Men på trods af, at aldersopsparingen er et attraktivt opsparingsalternativ til de fleste indkomstgrupper, har denne opsparingsform haft svært ved at opnå samme succes som de dengang så populære kapitalpensioner.
Faktisk har kun 1 ud af 10, der tidligere indbetalte til kapitalpensioner, valgt, at forsætte deres indbetalinger til aldersopsparing.
Årsagen skal nok forklares med det manglende fradrag ved indbetaling til ordningen, der var med til at gøre kapitalpensionen populær. Men det er synd, da aldersopsparingen tilbyder dig, som pensionsopsparer, andre væsentlige fordele.

Nul skat og ingen modregninger
Kort forklaret, lader aldersopsparingen dig opspare af frie midler, dvs. penge du har til rådighed. Du har mulighed for at indsætte 28.900 kroner årligt (2016) via din aldersopsparing, som du opretter i enten din bank eller et pensionsselskab.

Er du formuende og har mange frie midler til rådighed, bør du overveje aldersopsparing som supplement til din øvrige pensionsopsparing, da du hér opnår den laveste skat på afkast. Øvrige frie midler beskattes normalt mellem 27 og 42%. Gevinster via en aldersopsparing bliver kun beskattet med 15,3% uanset størrelsen på afkast.
Betaler du bundskat, kan aldersopsparingen virke uattraktiv. Det manglende fradrag medfører mindre økonomisk råderum i en økonomi, der måske i forvejen er stram. Alligevel bør aldersopsparingen overvejes.
Årsagen er, at udbetalingen, den dag du vil hæve din opsparing, er skattefri og ikke modregnes i de offentlige ydelser du også har ret til. Du har således både offentlige ydelser samt din egen opsparing til rådighed.
Til sammenligning vil indbetalinger i samme størrelse til f.eks. en ratepensionsordning betyde, at udbetalinger skal modregnes i de offentlige ydelser. Det vil medføre, at det samlede
rådighedsbeløb, når du går på pension, vil være væsentligt lavere, da bidraget fra de offentlige ydelser bliver stærkt reduceret.

Et alternativ eller et supplement
Overordnet set, er aldersopsparing en gennemskueligt og attraktivt opsparingsordning til pensionen.
Og selv om ordningen har begrænsninger, bør aldersopsparingen overvejes som enten supplement eller alternativ til din nuværende pensionsopsparing. Som beskrevet ovenfor, er argumenterne for at tilvælge aldersopsparingsordningen som del af din pensionsopsparing afhængig af, hvordan din nuværende økonomiske situation ser ud. De fordele ordningen giver i forhold til præcis din økonomi vil variere, og typisk vil ordningen, enten alene eller som supplement til din eksisterende pensionsopsparing, kunne bidrage positivt til dit økonomiske set-up.
Er du i tvivl om, hvordan du, med fordel, kan inddrage aldersopsparingsordningen i din pensionsopsparing, eller er du interesseret i at finde ud af, om der findes andre attraktive optimeringsmuligheder for din økonomi, kan du med fordel få foretaget en økonomisk gennemgang af en ekstern rådgiver.
At have en sund og tryg økonomi, også den dag man går på pension, bør altid have høj prioritet. Og det kræver man kommer i gang i god tid, da det selvsagt bliver sværere at nå, jo ældre man bliver. At påbegynde indbetaling til en aldersopsparing er simpelt og ofte skattemæssigt attraktivt. Derfor vælger vi, at give et 7-tal over vigtigheden for din økonomi i fremtiden i vores Afkast Barometer.

Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.