Hvorfor investere din opsparing

9. oktober 20170

Artikel #22: Om din opsparing

Hver fjerde uge bringer vi råd og tips til, hvordan du får mere ud af din økonomi, når du investerer og sparer op. Råd og tips er leveret i samarbejde med FinansPlan. I denne uge kigger vi på, hvorfor du bør investere din opsparing.

Din opsparing risikerer at blive ædt op

Danske familier har i gennemsnit over 300.000 kroner stående som indlån i bankerne. Og opsparingerne er stigende. Faktisk stod der i juli måned 840 milliarder kroner i de danske banker, til stort set ingen rente. Og med udsigten til en meget lav, eller slet ingen forrentning, mister mange danske familier faktisk penge, når de sparer op i banken.

Når vi modregner inflationen, som i juli var på 1,5 %, svarer det til, at de danske familiers opsparing bliver knap 4.700 kroner mindre værd om året. Siden 2005 har der faktisk kun været et enkelt år, hvor indlånsrenten i banken har oversteget inflationsraten, og det ligger 10 år tilbage.

Macintosh HD:Users:frederikmuller:Desktop:escabe:Kunder:FinansPlan:Kreativt:Artikler:Artikelsamling:Art#22:Grafik:Inflation og opsparing.png Det er naturligvis rart, at have nogle kontanter stående parat i banken. Disse penge kan bruges til at dække omkostninger til ferier eller andet forbrug. Men det er altså en rigtig dårlig løsning, at opbevare en større mængde kontanter i banken, såfremt det er penge man kan undvære i en lidt længere periode.

Baseret på en 10-årig gennemsnitlig foliorente på 1,2% og en 10-årig historisk inflationsrate på 1,5% (09/06 – 9/16)

Har du penge du kan undvære i nogen tid, bør du altså overveje, hvordan du sikre, at din opsparing i banken ikke bliver ædt op. Og hvordan du opbevarer dem på den bedst mulige måde, så du kan opnår et tilfredsstillende positivt afkast.

Du skal investere din opsparing for at kompensere

Har du i dag forbrugslån, billån eller andre former for ”dyre” lån, så bør du bruge din opsparing til at afvikle disse. Bor du i ejerbolig finansieret gennem et realkreditlån bør du også sikre, at du afdrager på din bolig. Har du herefter stadig overskud på kontoen bør du overveje, at investere dine penge. Dermed opnår du et stabilt og attraktivt afkast, der som minimum ligger over det nuværende inflationsniveau.

Du skal forholde dig til to ting, når du skal vurdere, hvor og hvordan du vil investere din opsparing.

GODE RÅD

  1. Indfri dyre forbrugs- eller billån
  2. Afdrag på din bolig
  3. Invester overskydende restbeløb, hvor du vurdere din tidshorisont og din risikovillighed
  4. Din tidshorisont – altså hvor lang tid du er parat til, at binde dine penge indtil du får brug for dem.
  5. Din risikovillighed – altså, hvor store udsving i din investering er du parat til at acceptere i investeringsperioden.

Ligesom den nuværende sandsynlighed der er for, at dine penge bliver mindre værd ved at stå på den traditionelt trygge bankkonto, er der også en sandsynlighed for at tabe penge, når du investerer. Men du kan selv sætte rammerne for, hvor stor en risiko du er villig til at tage. Du kan også selv bestemme tidshorisonten for din investering. Jo større risiko du kan leve med i din investering, jo større gevinster vil du som hovedregel kunne opnå. Men med større risiko for gevinst, følger også større risiko for tab. Historikken viser dog, at jo længere tidshorisont du har for din investering, jo større er sandsynligheden for at opnå et fornuftigt afkast. Det er altså denne vurdering, du skal gøre op med dig selv, inden du går i gang med at placere dine penge i f.eks. aktier eller obligationer.

For dig gælder det altså om at finde det niveau, hvor du opnår et acceptabelt afkast. Så sover du i øvrigt mere roligt og trygt om natten.

Udskyd ikke, men se at komme i gangMacintosh HD:Users:frederikmuller:Desktop:escabe:Kunder:FinansPlan:Kreativt:Artikler:Artikelsamling:Art#17:Grafik:Png:Merafkast lang sigt.png

Er man ikke vant til at investere, kan det virke som en stor mundfuld at komme i gang. Men for hver dag du lader din opsparing stå i banken, bliver den mindre værd og du mister faktisk købekraft i din opsparing.

I de senere år, er det blevet væsentligt lettere at placere sin penge i attraktive investeringer, uden at man behøver at være investeringsekspert. Bankerne udbyder i dag såkaldte ETF’ere (Exchange Traded Funds), hvor du investerer dine penge i en bred portefølje.

Her kan du vælge mellem forskellige brancher og risikoprofiler. Du skal naturligvis være opmærksom på, hvilket afkast du bliver stillet i udsigt. Desuden skal du bemærke, hvor høje omkostninger banken tager for at forvalte dine penge.

Risikoprofil og tidshorisont

At andet alternativ er investeringsplatformen June, som Danske Bank står bag. Her har du ligeledes mulighed for at vælge din risikoprofil og tidshorisont, hvorefter du bliver anbefalet en passende ETF portefølje, du kan placere dine penge i. Du kan investere helt ned til 100 kr. og kan løbende indbetale og hæve af dine penge.

En tredje, og ny, attraktiv placeringsmulighed er muligheden for at placere dine kontanter i udvalgte større pensionsselskaber. Hér kan du spare op med sikker og attraktiv forrentning. Der kræver ofte et lidt større minimumsindskud. Til gengæld er den gennemsnitlige forrentning år for år meget stabil. Et eksempel er RentePLUS, som har givet et gennemsnitligt afkast på 3.97% de seneste tre år. Det giver dig et attraktivt merafkast ift. din bank jf. figuren til højre.

Vil du undgå, at dine penge står og mister værdi indtil den dag du skal bruge dem, men synes det er uoverskueligt at komme i gang? Her anbefaler vi at du bruger tid med en finansiel rådgiver, der kan hjælpe dig i gang. Denne type rådgivning er, i modsætning til bankens, ikke gratis. Til gengæld er den med stor sandsynlighed mange flere penge værd.  Ved samme lejlighed kan du få din samlede økonomi optimeret. Dette kan give dig endnu mere luft i økonomien.

I sidste ende er det din penge det handler om. Og det er måske ikke jordens undergang, at de penge du har opsparet med tiden bMacintosh HD:Users:frederikmuller:Desktop:escabe:Kunder:FinansPlan:Kreativt:Artikler:Artikelsamling:Art#11:Grafik:Barometer_6.pngliver mindre værd i banken. Men du bør gøre noget ved det, og der findes i dag alternativer til din indlånskonto, som er lette at komme i gang med. Dermed kan du opnå et tilfredsstillende positivt afkast på din opsparing. I det lys, giver vi et 6-tal på vores afkast barometer som udtryk for, at mange danskere i dag intet gør mens pengene stille og roligt forsvinder.

FinansPlans Afkastbarometer er en uvidenskabelig, subjektiv vurdering, der illustrerer vigtigheden for dit afkast af optimering af et aktuelt område.


Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.