Kvartalsoversigt 1. kv. 2019

30. april 20190

Kvartalsoversigt 1. kv. 2019

Bløde toner fra FED giver aktiefest! 

  • Moderat aftagende vækst jf. OECDs ledende indikatorer dog stadig over 3 % globalt.
  • Aktier er blevet dyrere ift. indtjening, men billigere ift. obligationer pga. et større
  • USA og Kina forhandler stadig og nærmer sig ifølge nyhedsstrømmen hinanden og en
  • Afventende og tålmodig ECB – første rentestigning forventes nu først i det nye år. Obligationsopkøbet for nye penge er nu afsluttet, mens obligationer, der udløber, bliver geninvesteret.
  • FED har sat sine rentestigninger på pause pga. markedsuro og lav inflation (herunder løninflation). Balancereduktionen afsluttes i september måned, hvorefter penge for obligationer, der udløber, bliver geninvesteret. Der forventes uændrede renter i resten af
  • Kina ruller fortsat en aggressiv stimuluspakke ud til at sætte gang i væksten, og det ser ud til at give bedre nøgletal
  • Fokuspunkter: Handelsaftale ml. USA og Kina, udmeldinger fra ECB og FED, hældningen på den amerikanske rentekurve, nøgletal og regnskaber og Brexit føljetonen….!

Første kvartal har været fantastisk for aktierne. Der er primært 3 forhold, der har gjort sig gældende. Den amerikanske centralbanks kovending har været mest afgørende. FED signalerede tilbage i december, at der ville komme to renteforhøjelser i 2019, men det fik aktiemarkedet til at gå i panik, hvorefter banken skiftede kurs. Det har fjernet en kæmpe bekymring fra aktiemarkedet. Herefter har optimismen omkring en løsning på handelskrigen med USA og Kina været afgørende. Konflikten mellem de 2 økonomiske sværvægtere skabte mange negative dønninger i slutningen af 2018 på aktiemarkederne og i nøgletallene. Global handel uden toldmure er afgørende for økonomisk vækst. Slutteligt var aktierne banket så langt tilbage i løbet af december, at de var blevet meget attraktive målt på prisfastsættelse.

Der er en god mulighed for en forbedring af den globale vækst i de kommende kvartaler, hvis USA og Kina laver en handelsaftale, FED stopper sine rentestigninger og Kina fortsætter med deres økonomiske stimuli, og vi får en løsning på Brexit farcen. Meget tyder på, at handelskonflikten satte betydelige negative spor i nøgletallene i 2. halvår af 2018. De seneste nøgletal fra bl.a. Europa og Kina har været mere opløftende. Det der skal drive kommende aktiestigninger er nu virksomhedernes indtjening og deres forventninger til fremtiden og den økonomiske vækst.

I løbet af marts måned så vi en invertering (negativ hældning) på den amerikanske rentekurve. Det plejer at være et signalet om en økonomisk afmatning og en vækst, der er på vej ned i gear. Signalet er dog svagt og næsten allerede væk. Derudover har vi en amerikanske centralbank, der er meget fleksibel og klar til at understøtte økonomien.

Den kaotiske Brexit proces ender sandsynligvis med, at Storbritanniens udtræden af EU udskydes i lang tid, og det er skidt for Europa, da virksomhederne så stadig må forberede sig på det værste uden af vide, hvornår der kommer en endelig afgørelse.

Samlet får vi lidt blandede signaler. USA, Kina og Tyskland har dog det økonomiske råderum til at modvirke en evt. nedtur. FED kan nedsætte renten og forøge deres balance, og den amerikanske Kongres kan øge de offentlige udgifter. Kina kan lempe kredit- og pengepolitikken yderligere, og de kan sænke skatten og bruge mere på offentligt forbrug og investeringer. Med et balanceret budget og en lav gældsætning har Tyskland ligeledes mulighed for at bruge finanspolitikken via lavere skatter og øget offentligt forbrug.

Aktier er attraktive i forhold til obligationer. Men de lidt blandede økonomiske signaler får os til at bibeholde tæt på neutrale aktieandele i vores afdelinger, hvorved vi løbende har brugt aktiestigninger til at rebalancere afdelingen. Afkastet for 1. kv. blev 7,7 %, og afdelingen har fortsat 5 stjerner hos Morningstar.

Afkaststatistik (i DKK)

Afkast:                      Mar 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nordamerikanske aktier: 2,9% 15,7% -0,5% 7,2% 14,6% 13,0% 30,1%
Europæiske aktier: 2,2% 13,7% -11,1% 11,2% 0,7% 10,6% 7,7%
Pacific aktier: 2,2% 11,3 -10,3% 9,5% 6,8% 15,7% 8,9%
Emerging Markets aktier: 2,5% 11,9% -10,8% 20,6% 13,6% -5,4% 9,4%
Danske aktier: 3,5% 14,2% -11,5% 14,6% -0,1% 30,9% 19,1%
Ejendomme Europa ex. UK 7,0% 13,6% -6,8% 17,0% 4,9% 16,9% 21,2%
Erhv. obligationer, dollar: 4,3% 9,0% -0,5% -6,7% 10,2% 10,4% 22,0%
Erhv. obligationer, euro: 1,5% 3,4% -1,1% 2,3% 4,2% -0,7% 8,1%
Erhv.obl., High Yield euro: 0,9% 5,1% -3,1% 4,7% 7,5% -0,8% 3,5%
Realkreditobl., euro: 1,0% 1,6% 0,4% 0,8% 1,5% 0,3% 7,5%
Statsobligationer, G7: 2,8% 3,9% 4,3% -6,7% 4,7% 8,6% 12,5%
Statsobligationer, euro: 1,9% 2,5% 1,1% 0,0% 2,8% 1,6% 12,8%
Statsinflationsobl. Globale: 3,6% 5,9% 0,8% -4,7% 6,9% 6,1% 17,9%
Emerging Markets obl. 0,0% 4,9% -2,5% -0,3% 11,2% -4,7% 7,7%
Nykredit Realkreditindeks: 1,4% 2,7% 1,5% 4,0% 4,5% -0,3% 5,2%

 

 

Afkast:                      Mar 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dollar: 1,4% 2,2% 5,0% -12,2% 2,5% 11,7% 13,6%
Yen: 1,8% 1,1% 7,8% -8,8% 5,5% 11,3% -0,3%
Pund: -0,2% 4,4% -0,9% -3,9% -14,2% 5,7% 6,8%

 

Både risikofyldte aktiver og mere sikre som stats- og realkreditobligationer har haft en god måned. Danske aktier følger godt med efter et skidt 2018 og ejendomme gør comeback efter en dårlig februar. De bliver også understøttet af de lavere renter. Dollaraktiver får medvind af den stærkere dollar.


Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.