Kvartalsoversigt 4. kv. 2019

7. januar 20200

Kvartalsoversigt 4. kv. 2019

Centralbankerne gav aktiemedvind i 2019

 

  • Vending i OECD’s ledende indikatorer fra nedtur til opsving og en forventet global vækst på lidt over 3% p.a.
  • Aktier er blevet lidt dyrere ift. indtjening og obligationer, men giver fortsat et meget fornuftigt forventet merafkast i forhold til obligationer.
  • USA og Kina underskriver fase 1 aftalen d. 15. januar.
  • Fokuspunkter: Handelsforhandlinger ml. USA og Kina, centralbankernes renteudmeldinger, finanspolitiske meldinger fra specielt Eurozonen, ECB’s evaluering af mandat og målsætning, 4. kvartals regnskaber og USA – Iran konflikten (geopolitisk risiko).

Afkaststatistik (i DKK)

Efter et skuffende 4. kvartal 2018 blev 2019 et jubelår for både aktier og risikofyldte obligationer som High Yield og Emerging Markets obligationer. Den gode udvikling kan hovedsageligt tilskrives centralbankernes kovending i løbet af 2019 til en mere lempelig pengepolitik i stedet for de opstramninger, der var blevet gennemført i løbet af 2017 og 2018.

Aktiekurserne er i løbet af 2019 steget med over 25 pct., og da renterne samtidig har været faldende, har det givet gode investeringsafkast. De kraftigt stigende aktiekurserne lå ikke i kortene fra årets start. Slutningen af 2018 var karakteriseret af stor finansiel usikkerhed, og aktiekurserne faldt så meget, at nogle frygtede, at vi stod ved indgangen til en decideret finansiel krise. Det var dog svært at pege på den bagvedliggende årsag til de kraftigt faldende markeder i slutningen af 2018. Den globale økonomi var fortsat i fin form og renterne var lave selvom der i markedet var en bekymring over udsigten til, at de måske ville stige i 2019. Det gjorde de imidlertid ikke. Set i det lys var det ikke så overraskende, at starten af 2019 bød på kursstigninger. Der var et pænt stykke af vejen tale om en form for normalisering af markedet.

Det er specielt grundet 2 forhold, at aktiemarkedet har haft et supergodt 2019. For det første er særligt amerikansk økonomi fortsat i ganske fin form, og der er ikke noget, der for nærværende indikerer store økonomiske eller finansielle ubalancer. For det andet skiftede centralbankerne retning i løbet af året og lavede en kovending. Ved indgangen til 2019 var det som nævnt generelt forventningen, at pengepolitikken globalt ville blive strammet, men vigende vækst og fortsat lav inflation gjorde, at vi faktisk så det modsatte. Den amerikanske centralbank FED sænkede renten tre gange i 2019, og i Europa valgte ECB både at sænke renten en anelse og supplere med en ny runde kvantitative lettelser via obligationskøb. Det trak aktiemarkedet op i nye rekordhøje niveauer.

Selvom der ikke er garantier for udfaldet af markederne i 2020, så er forudsætningerne for yderligere kursstigninger stadig fornuftige. Renterne ser ud til at vedblive at være lave, der opbygges i disse år store likviditetspositioner og pensionsopsparinger, som skal placeres i markedet, og de økonomiske nøgletal ser ud til at rette sig lidt, senest med en vending i OECDs ledende indikatorer. Så det ser ud til at kunne blive et fornuftigt år på de finansielle markeder.

Aktierne er blevet dyrere prisfastsat i løbet 2019. Men de udgør stadig et historisk godt alternativ til obligationer.

Af ting vi skal holde øje med i 2020, er der selvfølgelig handelskrigen, der ikke er slut, selvom en fase 1 aftale er nået, Brexit er ikke helt afklaret endnu og så er der et amerikansk valg til efteråret. Men da Trump gerne vil genvælges, så vil han gøre sit ypperste for at understøtte økonomien og aktiemarkederne, da det vil øge hans chancer.

Da vi ikke kan forvente samme høje afkast i 2020 som i 2019, er det som altid vigtigt, at man som investor har stor fokus på investeringsomkostningerne. Investeringsomkostningerne kan hurtigt spise en stor del af gevinsterne. Derudover er det som altid fornuftigt at sprede sin risiko og have en opsparing/investering, der passer til ens tidshorisont. Alle de forhold er vi vedvarende garanter for.

Vi er for 2020 forsigtige optimister, da aktier fortsat er et attraktivt alternativ til obligationer. Derudover ser vi netop nu en stabilisering og en lettere vending i nøgletallene herunder OECDs ledende indikatorer, der er designet til at se vendinger i økonomien 6 til 9 måneder ud i fremtiden. De bedre nøgletal er et resultat af fortsatte lempelige centralbanker og mindre politisk støj fra handelskrigen og Brexit. Den mindre usikkerhed vil virksomhederne til at investere mere i fremtiden.

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er blevet dyrere i prissætning i december måned i takt med, at markedet er steget. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 19,25 mod 18,79 i slutningen af november, hvilket er over den historiske prissætning. Tabellen giver et overblik over, hvad 1 kr. indtjening koster p.t.

Som det fremgår af skemaet, har der været stigninger over hele linjen, hvor specielt danske aktier er blevet dyrere. Mange danske aktier går for at være kvalitetsaktier, hvorved mange investorer gerne vil betale lidt ekstra pr. indtjeningskrone for dem. En indtjeningskrone i Danmark er stadig dyrere end i USA og koster pt. 21 % mere end i de globale aktier, hvilket er 1 % op fra sidste måned. I Pacific og Emerging Markets er en indtjeningskrone stadig billigst, mens den er dyrest i USA og Danmark.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på ”afkast” på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet lidt dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 3,27 % mod 3,56 % i sidste måned. Spændet er dermed stadig meget langt over det historiske niveau på ca. 2,1 %, hvorved aktier historisk set stadig er meget attraktive prisfastsatte i forhold til amerikanske obligationer (de er ekstremt billige i forhold til tyske og danske obligationer, hvor renten er ca. 2,1 % lavere end i USA). Man får derfor stadig en meget stor risikopræmie for at købe aktier i forhold til obligationer (se den grønne graf).

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

 

Amerikanske aktier har igen i år været den store trækhest bl.a. pga. FAANG-aktierne (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google). Alle aktieregioner har klarer sig særdeles godt og mere risikofyldte obligationer som High Yield og Emerging Markets obligationer har også bidraget til festen. Danske realkreditobligationer, der er det sikre anker i mange porteføljer, har haft et mindre godt år pga. det store rentefald og den heraf store udtrækning og omlægning af boliglån blandt boligejerne. De seneste par måneder er renterne dog stille og roligt krybet op, så vi har måske ramt rentebunden i denne omgang!?


Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.