Få styr på din livrente - Finansplan giver gode gratis råd

9. oktober 20170

Artikel #21: Om livrente

Hver fjerde uge bringer vi råd og tips til, hvordan du får mere ud af din økonomi, når du investerer og sparer op. Råd og tips er leveret i samarbejde med FinansPlan. I denne uge kigger vi på, hvilke muligheder du kan opnå ved at spare din pension op i livrente.

Livrente er bedre end sit rygte

Vi har i tidligere artikler behandlet emnet, om vigtigheden ved at spare op til sin pension. Særligt i lyset af statistikken der viser, at vi danskere bliver ældre og ældre er det vigtigt at overveje, hvordan du kan sikre økonomien igennem hele din pensionstilværelse.

Pension er traditionelt et ”svært” emne, da der findes forskellige pensionstyper med hver deres regler, fordele og ulemper. Disse varierer fra når du sparer op til den dag du bliver pensionist, og begynder at bruge af din opsparing.

Den populære og udbredte ratepension, er for mange den bedste opsparingsmulighed på markedet i dag. Og som økonomiske rådgivere er det uforståeligt, at der sættes et fast årligt indbetalingsloft på denne attraktive opsparingsform. Det risikerer at ramme f.eks. iværksættere, selvstændige eller personer på barsel. De går glip af det fulde udbytte i denne opsparing, hvis de i perioder ikke kan afsætte penge til indbetaling. De får nemlig ikke mulighed for at kompensere i andre perioder, hvor de har midler til at spare mere op end det tilladte indbetalingsloft.

Derfor er det relevant, at vende blikket mod alternativer på markedet. Livrenten har ofte stået for skud, som en mindre attraktiv opsparingsform end f.eks. ratepension eller opsparing i mursten. Men er livrenten kommet til at stå i forkert lys ud fra de forkerte forudsætninger? Er livrenten i virkeligheden en opsparingsform, der kan komme dig til gavn, den dag du forlader arbejdsmarkedet? Den dag du stadig vil sikre dig en tilpas månedlig indkomst, så du kan blive ved med at sove trygt og roligt om natten?

Livrente kontra ratepension – kort fortalt

For livrente gælder det at:

 • Livrente udbetaler et fast beløb hver måned fra den dag du går på pension, til du dør.
 • Livrente overlader begrænset eller ingen ydelse til arvinger i tilfælde af tidlig død.
 • Udbetaling af livrente bør starte den dag du går på pension. Du bør således ofte ikke udskyde udbetalingen og anvende andre midler først, og kan ikke akkumulere den månedlige ydelse af livrente til et større beløb senere i pensionsalderen.
 • Livrente har modregning i offentlige ydelser, hvilket ofte sker hvis indtægten fra livrenten er pæn stor.
 • Betaling til livrente giver fradrag helt op i topskatten.

For ratepension gælder det at:

 • Ratepension udbetales i rater på typisk 10 år, og skal være udbetalt senest 25 år efter du er gået på pension.
 • Ratepension udbetaler det fulde resterende beløb til arvinger i tilfælde af tidlig død.
 • Udbetaling af ratepension kan udskydes. Du kan altså anvende midler først (f.eks. kontanter) og modtage større betalinger fra din ratepension på et senere tidspunkt, hvor den er blevet mere værd.
 • Ratepension har modregning i offentlige ydelser
 • Betaling til ratepension giver fradrag helt op i topskatten, men har et årligt indbetalingsloft på kr. 53.500,-.Macintosh HD:Users:frederikmuller:Desktop:escabe:Kunder:FinansPlan:Kreativt:Artikler:Artikelsamling:Art#21:Grafik:Beregning 1.pdf

 

Fordelagtige livrenter

Den røde kurve viser, hvor meget der udbetales fra en ratepension tilsammen til pensionsopspareren og arvinger ved forskellige restlevetider fra det 65. år. Den røde kurve er stigende, hvilket skyldes det løbende tilskrevne afkast. Den grønne kurve viser udbetalingerne til pensionsopspareren fra en livrente ved forskellige restlevetider. Illustrationen viser med de farvede arealer, at livrenter er særligt fordelagtige ved restlevetider længere end gennemsnittet for mænd (blå stiplet linje) og kvinder (orange stiplet linje). Forrentningen af indskud på 1,0 mio. kr. er beregnet ud fra Forsikring & Pension og Finansrådets samfundsforudsætninger. Kilde: Tænk Penge

Tænk spredning ind i din pensionsopsparing

Når du planlægger din opsparing til pension bør du altid tænke over følgende: hvordan kommer du til at stå i den bedst tænkelige situation i din pensionstilværelse. For de fleste handler det om, at kunne opnå sikkerhed for, at der er penge nok hver måned resten af livet uden at skulle ændre sin økonomiske adfærd radikalt.

GODE RÅD

 1. Betaler du i forvejen til ratepension, og har du råd til at opspare mere end 53.500 årligt, bør du overveje opsparing i livrente
 2. Ønsker du tryghed og vished for, at du har penge til et langt liv som pensionist, bør du have en livrente opsparing
 3. Betaler du topskat, kan du opnå skattefordele ved indbetaling til livrente pension

Du bør vurdere, hvordan du kombinerer flere forskellige opsparingsformer til din pension. Akkurat som vi kender det fra investering og opsparing i aktier og obligationer er det en klog plan, at sprede sin opsparing og ikke kaste alle æg i samme kurv. Herved sikrer du f.eks. at lovmæssige reguleringer på pensionsområdet, at faldende boligpriser eller, at du gik hen og blev ældre end du troede osv., ikke får en udslagsgivende effekt på din økonomi som pensionist. Det er altså ikke et spørgsmål om at vælge én bestemt pensionsform at placere sine penge i men rettere, at skabe den rigtige sammensætning.

Restriktive lånerammer

Og i stedet for at bekymre dig om, at betale huset ud, bør du overveje afdragsfriheden der giver dig ekstra midler. De kan bruges, så du kan placere i et mix af pensionsopsparinger. Pengene du sparer op i huset, kan nemlig være svære at få adgang til som pensionist. Realkreditinstitutterne har nemlig mere restriktive lånerammer jo ældre du bliver som kunde.

I bedste fald kan du opnå at have en samlet opsparing på hhv. ratepension og livrente på i alt 9 mio. kroner. Denne vil kunne sikre dig en årlig udbetaling lige under topskatteniveau resten af dit liv. For de penge kan de fleste mennesker leve et overordentligt fornuftigt liv i tryghed for, at der er råd til at betale regninger, ferier og et restaurantbesøg i ny og næ. Det kan være en god investering at få en økonomisk rådgiver. Vedkommende kan skabe overblik over alle din muligheder, til at hjælpe med at sammensætte den opsparingsplan, der er mest optimal for dig og din situation.

Figuren sammenligner ratepension og livrente og viser den totale sum, der kommer til udbetaling hhv. løbende og ved død. Eksemplet er beregnet med en opsparing på 5 mio. kr., pensionstidspunkt som 60 årig og at ratepensionen udbetales over 25 år. Kilde: Revisionsfirmaet Bjerre Bojsen.

BEMÆRK: Når udbetaling af livrenter starter, er det muligt, at tilknytte ægtefælle, hvorved begge får gavn af opsparingen indtil begges død. Børn arver ikke.

Skab en sikker indkomst, den dag du ikke arbejder længere

Det bedste råd vi kan give er, at sikre, at du har den ”økonomiske bund” på plads, den dag du går på pension. Hermed menes, at du har vished for, at du er sikret en tilfredsstillende månedlig udbetaling. Også hvis du har tænkt dig at blive 100 år gammel.

Som nævnt, indeholder de forskellige opsparingsalternativer hver sine fordele og ulemper. Kunsten er, at få skabt en sammensætning af opsparingsalternativer, der optimere din nuværende økonomiske situation rent skattemæssigt. Det skal samtidig give dig det mest optimale økonomiske grundlag i din tid som pensionist.

Macintosh HD:Users:frederikmuller:Desktop:escabe:Kunder:FinansPlan:Kreativt:Artikler:Artikelsamling:Art#13:Grafik:Barometer_9.png

Kontakt en økonomisk rådgiver

Det kan være en kompliceret øvelse, der ofte strander pga. interessen langsomt kvæles i tal og regler. Og derfor kommer mange alt for sent i gang. Kontakt en økonomisk rådgiver, der kan få processen og planen gjort færdig, og få den ført ud i livet. Du vil med garanti glæde dig over den beslutning, resten af livet.

Vi kan ikke opfordre nok til at tage hånd om sin pensionsøkonomi, mens der stadig er mulighed for at påvirke den. Den dag du går på pension, bliver økonomien meget mere låst og mulighederne færre. Derfor mener vi også, at emnet i denne artikel fortjener et 9-tal på vores Afkast barometer.

FinansPlans Afkastbarometer er en uvidenskabelig, subjektiv vurdering, der illustrerer vigtigheden for dit afkast af optimering af et aktuelt område.


Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.