Pensionsregler, aldersopsparing, ratepension og udbetaling af pension

9. november 20180

Pensionsregler har det med at skifte, og selv om vi er godt henne i 2018, har vi alligevel lyst til lige at skabe et oprids på nogle af de ændringer, der trådte i kraft pr. 1. januar. Vi har nemlig kunder, som af gode grunde er en anelse forvirrede over ændringerne.

Ved årsskiftet trådte en række nye pensionsregler som før skrevet i kraft. De har størst betydning for dig, der har en aldersopsparing, men de ændrer også udbetalingsperioden for ratepensioner og tidspunktet for udbetaling af nye pensionsopsparinger.

Aldersopsparing, ratepension og regler

Målet med de nye pensionsregler er at få flere danskere til at spare op til pension, gøre opsparing sidst i arbejdslivet mere attraktivt og at åbne for en længere udbetalingsperiode. Helt konkret påvirker de nye pensionsregler

  • indbetaling til og udbetaling af aldersopsparing
  • udbetalingsperioden for ratepension
  • udbetaling af nyoprettede pensionsopsparinger

Hvad betyder de nye pensionsregler for din alderspension?

Din alder kommer til at påvirke, hvor meget du kan indbetale til din aldersopsparing. Hvis du har over 5 år til pension, kan du højst indbetale 5.100 kr. om året. Tidligere kunne man indbetale 29.600 kr. uanset alder.

Til gengæld stiger det beløb, du kan indbetale til aldersopsparing, hvis du har under 5 år til pension. I år er beløbet på 46.000 kr., og i de kommende år øges det, så du i 2023 kan indbetale 51.100 kr. om året.

Samtidig er udbetalingen af din aldersopsparing blevet mere fleksibel. Hvor du tidligere kun kunne få den udbetalt på én gang, kan du nu også vælge at få den udbetalt i rater eller som livsvarig pension.

Hvad sker der med udbetalingen af ratepension?

De nye regler giver ikke lige så store ændringer, når det gælder din ratepension. Også her handler det mere om fleksibilitet, da udbetalingsperioden bliver forlænget. Hvor du tidligere kunne få udbetalt din ratepension over 10-25 år, er spændet nu udvidet til 10-30 år.

Hvad hvis jeg opretter en pensionsopsparing i dag?

Der er også kommet nye regler for nye pensionsopsparinger, dvs. opsparinger som er oprettet efter den 1. januar 2018. Her kan du nemlig tidligst få udbetalt opsparingen 3 år før din folkepensionsalder. Hvis din pensionsopsparing er oprettet før nytår, kan du komme i gang med udbetalingen 5 år før folkepensionsalderen.

Det er også værd at bide mærke i, at udbetalingstidspunktet ikke følger den folkepensionsalder, vi har i dag, men den vi har, når du skal på pension. Det betyder, at tidspunktet for udbetalingen af din pension flytter sig i takt med, at folkepensionsalderen hæves. Målet er, at vi i gennemsnit får folkepension i 15 år, så jo ældre vi bliver, jo senere kan vi gå på pension.

Har du tjek på pensionen?

Hvis du er usikker på, om du har den rigtige pensionsopsparing – og om du betaler for meget i omkostninger – er du velkommen til at få et pensionstjek hos os.

Læs også: Pensionstjek: Vis din pension kærlighed


Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.