Rækker din pension livet ud?

26. april 20170

Artikel bragt i SN Medier, august 2016

Hver fjerde uge bringer vi råd og tips til, hvordan du får mere ud af din økonomi, når du investerer og sparer op. Råd og tips er leveret i samarbejde med FinansPlan. I denne uge kigger vi på “Pensionsudbetalinger”.

Hvor langt rækker din pension?
Når du når pensionsalderen, når du også realiteterne af, hvor godt du har planlagt din økonomi til din pensionstilværelse. Pludselig kan du ikke længere forlade dig på den månedlige lønindtægt, men skal nu til at leve af alt, hvad du har opsparet til nu.

Mange spørgsmål trænger sig på i den forbindelse; ”har jeg opsparet nok til mit otium?”, ”kan jeg tillade mig at leve som jeg plejer?”, ”kan jeg gøre noget smart ift., hvordan jeg bruger de midler jeg har til rådighed?”

Der kan være store summer at hente ved at bruge de opsparede midler i den rigtige rækkefølge. Og det er en rigtig god idé, at være på forkant med planlægningen af sine pensionsudbetalinger, så der ikke opstår uventede overraskelser.

Senioranalysen – en genvej til overblik og planlægning
At planlægge sine pensionsudbetalinger, så de holder livet ud, er et kompliceret regnestykke. Beregningen bliver kompliceret pga. alle de forhold, der spiller ind: Er der tale om en rate-, kapital- eller livsvarig pensionsordning? Hvilke offentlige ydelser har man ret til? Hvordan bør man anvende friværdi i egen bolig mv. Og for at gøre det endnu mere kompliceret, har det også betydning for størrelsen af dine samlede pensionsudbetalinger, i hvilken rækkefølge du begynder at hæve dine pensioner.

Løsningen på denne komplicerede beregning, og til at få lagt en plan for dine pensionsudbetalinger, hedder en senioranalyse. En senioranalyse er et program der foretager en kompleks beregning af din husstands samlede pensionsøkonomi. Med udgangspunkt i de rådighedsbeløb man ønsker undervejs i sin pensionstilværelse, beregnes alt fra offentlige ydelser – efterløn, ATP, folkepension mv. – med de pensioner man har sparet op. Friværdier, holdingselskaber, privat formue og andre værdier indgår i det omfang, man selv ønsker at bruge dem, ligesom personskatter inddrages. Resultatet er et budget og en plan der viser, hvornår det bedst kan betale sig, at bruge forskellige pensioner, friværdier og frie midler.

Beregningen i en senioranalyse er så kompliceret, og skal foretages korrekt med alle relevante forudsætninger, at vi anbefaler, at kontakte en økonomisk rådgiver, der kan hjælpe med dette.
Find flere hundrede tusind ekstra kroner til pensionstilværelsen
Det er en god idé at være ude tidligt, og få planlagt din kommende økonomi som pensionist. Allerede som 55-årig kan det give god mening, at begynde at se på den økonomi, som du skal forsøde din pensionisttilværelse med. Herved kan du i god tid inden du forlader arbejdsmarkedet, omstille dig ift. eventuelle ændringer, som dine udbetalinger vil medføre når du går på pension.
I de tre regneeksempler som er vist i artiklen hér fremgår det, hvor store gevinster tre forskellige pensionsprofiler kan opnå samt, deres årlige rådighedsbeløb efter skat.
Nærmer du dig pensionsalderen, bør du få foretaget en senioranalyse af en økonomisk rådgiver så du ved, hvordan dine fremtidige pensionsudbetalinger skal se ud samt, hvordan du kan få en evt. mer-udbetaling ved at bruge dine midler i den rigtige rækkefølge.
At have en plan for anvendelsen af dine opsparede midler til pension der sikre, at der er nok ”hele vejen”, anser vi som en afgørende forudsætning for, at kunne nyde den sidste del af tilværelsen. Vi vælger vi at give et 10-tal over vigtigheden for din økonomi i fremtiden i vores Afkast Barometer.

Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.