Styr din risiko, når du investerer

15. maj 20170

Billede

Artikel bragt i SN Medier, marts 2016

Hver fjerde uge bringer vi råd og tips til, hvordan du får mere ud af din økonomi, når du investerer og sparer op. Råd og tips er leveret i samarbejde med FinansPlan. I denne uge kigger vi på “risiko”. 

Ingen investering uden risiko

At investere sine opsparede midler i værdipapirer er per definition forbundet med en risiko, hvor frygten for tab er den fjende du for alt i verden vil undgå. Derfor er det vigtig at du har gjort dig overvejelser om, hvad målsætningen med din investering er samt, hvilken tidshorisont målsætningen skal kunne realiseres indenfor. Tilsammen afgør de to faktorer om målsætningen er realistisk og, hvilken risikoprofil der er nødvendig for om målsætningen kan nås. Stemmer risikoprofilen ikke overens med den risiko du er parat til at løbe, bør målsætning og tidshorisont justeres herefter.

Denne artikel behandler begrebet ”risiko” i forhold til dig, som er opsparende investor, og har en investeringshorisont på 10 år eller mere. Hvad skal du være opmærksom på i din porteføljesammensætning og, hvordan bør du forholde dig til den risiko der følger med, når du investerer penge i opsparing?

Lad ikke dine følelser styre dine handlinger

Har du investeret før, er du garanteret bekendt med følelsen af glæde og tilfredshed, når din investeringsportefølje har givet et afkast over forventning de seneste 12 måneder. Eller følelsen af uro i maven, når faldende markeder ser ud til at udhule dele af din opsparing på bare få måneder!
Følelserne er helt normale – og helt naturlige. Udfordringerne opstår når dine følelser bliver bestemmende for dine beslutninger. De får dig til at skride til handling og gå på kompromis med, hvad din langsigtede målsætning med investeringen er.

Hos FinansPlan har vi set mange eksempler på private investorer, der pludselig justerer deres portefølje med opkøb af gårsdagens vindere og begynder at frasælge gårsdagens tabere. Det er sjældent en rentabel strategi.

I søgen efter at leverer gode resultater har vi ligeledes set banker, der begynder at erstatte kundernes sikre realkredit- statsobligationer med udenlandske obligationer, og i visse tilfælde højrente og virksomhedsobligationer. Obligationstyper, der bærer en markant højere risiko, hvor udsvingene ofte minder om aktieinvestering. Alt sammen i jagten på at præstere et højere afkast.
Derfor, vær opmærksom på, hvad der ligger i din portefølje, selv i din egen bank. Se om du kan finde ud af din aktieandel, din realkredit andel, din statsobligationsandel og herefter andre obligationer.

Hold fokus på din langsigtede målsætning

Typisk er opsparing rettet mod at kunne få en god og tryg pensionstilværelse, som skal realiseres om f.eks. 10-15 år. Det er altid en god idé at gøre dig klart, hvad målsætningen for din langsigtede investering er samt, hvor lang din investeringshorisont er.

Vi anbefaler, at du spreder din risiko ved at sammensætte en portefølje af både aktier og obligationer. Der findes aktie- og obligationstyper, hvor profilen for kursudsving og afkast er forskellig. Det vil vi undlade at komme nærmere ind på her, men blot opstille en tommefingerregel for en fornuftig fordelingen mellem aktier og obligationer, som bør afstemmes efter din investeringshorisont.

Traditionelt oplever aktier større udsving end obligationer. Men over tid viser aktier sig som det investeringsalternativ, med det mest fornuftige høje afkast. Argumentet for at have en fordeling mellem aktier og obligationer er, at afkastet på aktier og obligationer korrelerer. Det vil sige, at i perioder hvor aktiekurserne er faldende, kompenserer obligationskurserne med at være stigende eller bevarer deres værdi. Risikoen for meget store tab minimeres derfor.


Billede

Ved en investeringshorisont på 10 år eller mere, vil et fornuftigt højt afkast kunne opnås med en relativt begrænset risiko. I figuren fremgår sandsynligheden for et positivt afkast på hhv. danske aktier og lange danske obligationer over tid. Vi kan se, at hvor obligationer allerede efter tredje investerings år vil garantere et positivt afkast, vil aktier efter det syvende år garantere positivt afkast (risikoprofiler for andre investeringsgrupper vil se anderledes ud), hvor det skal bemærkes, at aktier leverer et højere afkast.

Afkast af investeringen

Så næste gang du gennemgår sammensætningen af din langsigtede opsparende investering, bør du forholde dig til din egen risikoprofil ift. den målsætning og tidshorisont du har. Den optimale balance er jo den, hvor du får bedst muligt afkast af din investering. Samtidig vil du sove roligere roligt om natten. På FinansPlans Afkast Barometer har vi valgt at give dette område et rent 10-tal for vigtigheden for dit afkast. Dine beslutninger herom har afgørende betydning for det fremtidige resultat.

I næste artikel vil vi kigge nærmere, hvem der passer dine investeringer. Vi ser på alternative muligheder for at vælge den eller de forvaltere der passer bedst til dig og din risiko. Vi ser på hvad du bør være opmærksom på når du skal træffe dine valg. Det er jo dine penge og der er mange penge at tjene ved at være opmærksom på hvem der forvalter ens midler.Efterlad et Svar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.