Priser & Vilkår

I dette opslag finder du information om, hvilke provisioner FinansPlan A/S modtager fra samarbejdspartnere og, hvilke rammer der er gældende for eventuel interessekonflikt eller klage i forbindelse med et engagement med FinansPlan A/S. 

Dato for seneste opdatering er oktober 2022

Indhold

Provisionsoversigt og priser 

Politik for håndtering af interessekonflikt 

Kort om persondataforordningen (GDPR) 

Klagevejledning 

Provisionsoversigt

FinansPlan A/S modtager provision fra følgende samarbejdspartnere: 

SamarbejdspartnerTegningsprovisionBeholdningsprovision
Investin0,00 %0,00 – 0,50 %
Sparinvest/sparindex0,00 %0,10 – 0,50 %
Maj Invest0,00 %0,00 – 0,19 %

Priser

Samtlige priser på de forskellige rådgivningsydelser og abonnementsordninger finder du på hjemmesiden. 

Politik for håndtering af interessekonflikt 

Formål: 

FinansPlan A/S yder rådgivning om finansielle produkter og formueplanlægning til kunder, der er underlagt den danske skattelovgivning. FinansPlan skal i henhold til loven om finansielle rådgivere sikre, at interessekonflikter identificeres, håndteres og forebygges – for at varetage kundernes interesser bedst muligt. 

Identificering af interessekonflikt: 

En interessekonflikt kan opstå, hvis FinansPlan har interesser, der er i konflikt med vore kunders interesser. 

Det kan f.eks. ske i følgende situationer: 

  • Ved udarbejdelse af en Finansplan for en kunde, som er ejer eller medejer af en virksomhed, hvorFinansPlan eller en medarbejder i FinansPlan har egen interesse eller der kan væreforretningsmæssige relationer
  • Hvis der opstår en konflikt mellem en af vores samarbejdspartnere og vores kunde
  • Ved handel med finansielle produkter hvor udsteder har et samarbejde med FinansPlan
  • Når FinansPlan modtager betalinger fra tredjemand
  • Hvis en medarbejder på en kundes bekostning udnytter sin viden om kunders dispositioner til egeneller en anden kundes fordel

Håndtering af interessekonflikter 

FinansPlan lægger stor vægt på at yde rådgivning om finansielle produkter og formueplanlægning med kunderne i centrum, og dermed varetage vores kunders interesse bedst muligt. Det understøttes af FinansPlans politikker, retningslinjer, forretnings- og arbejdsgange, systemer og uddannelsen af vores medarbejdere. 

Vi forventer af FinansPlans medarbejdere, at de altid er omhyggelige, hæderlige, samt handler lovligt og professionelt – og især tager hensyns til kundernes interesser. 3 

Det er præciseret overfor medarbejderne, at der er forbud mod frontrunning og i ansættelseskontrakterne fremgår mulighederne specifikt i forhold til varetagelse af andre erhverv – ligesom fortrolighed og håndtering af intern viden er skærpet. FinansPlans medarbejdere er underlagt professionel tavshedspligt, samt bekendt med selskabets politik for håndtering af interessekonflikt I tilfælde hvor en interessekonflikt opstår mellem kunde og FinansPlan, oplyser FinansPlan kunden om dette, således at kunden kan varetage sine interesser på et velinformeret grundlag. Identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter overvåges løbende, ligesom der sker rapportering til FinansPlans bestyrelse.

Oplysning om interessekonflikt

I tilfælde hvor de foreskrevne foranstaltninger ikke er tilstrækkelige for at undgå eller håndtere en interessekonflikt i forhold til en kunde, vil FinansPlan informere kunden om den aktuelle interessekonflikt, før der iværksættes yderligere forretningsaktiviteter med kunden.

Gennemgang og godkendelse

FinansPlans politik for håndtering af interessekonflikter ajourføres løbende, dog minimum en gang om året. Godkendelse af FinansPlans politik for håndtering af interessekonflikter foretages af FinansPlans bestyrelse.

Kort om persondataforordningen (GDPR)

På hjemmesiden finder du vores Privatlivspolitik (nederst på forsiden), som også indeholder oplysning om de rettigheder, du har i forbindelse med de personoplysninger som FinansPlan A/S behandler og opbevarer på dine vegne til brug for rådgivning og administration.

Klagevejledning

Vil du indgive en klage, så send en mail til kundeservice@finansplan.dk. I emne feltet skriver Att.: Klageansvarlig. Herefter beskriver du din klage. Opgiv gerne dit telefonnummer, så den klageansvarlige kan kontakte dig, hvis der er brug for yderligere information, som belyser din klage. Behandling af klager har meget høj prioritet i FinansPlan A/S. En klage behandles med professionel omhu, og vi gør, hvad vi kan for at finde en løsning. Vi garanterer, at du som kunde får en tilbagemelding på din klage. Opdateret oktober 2020 

Få en uforpligtende samtale

Kontakt os

Udfyld felterne nedenfor, og vi kontakter dig