Privatlivspolitik


Behandling af personoplysninger

Dato for seneste opdatering af privatlivspolitikken er 3. april 2018

Relevant for dig som:

Følgende er relevant for dig, som er kunde i FinansPlan A/S og/eller, som har ønsket at få vores Nyhedsmails enten ved tilmelding direkte via vores hjemmeside, ved tilmelding på et rådgivningsmøde eller ved tilmelding på et af vores seminarer.

Anvendelse af personoplysninger:

Vi anvender kun dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataloven. Vi har en klar politik om behandling af de oplysninger, du giver os ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Vi anvender og opbevarer kun relevante oplysninger til brug for rådgivningen af dig. Vi indsamler og opbevarer kun oplysninger, du selv afgiver til os eller som er afgivet af din arbejdsgiver.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning, der er på området. Det vil sige, at vi kan udveksle dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, det vil altid være afstemt med dig.

Når du er i kontakt med FinansPlan A/S indsamles og registreres der oplysninger om dig. F.eks. når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller oprettes som kundeemne/kunde, tegner et abonnement eller køber en rådgivningsydelse.

Hvis du vil vide mere om reglerne for lovlig behandling af personoplysninger, kan du få mere information i selve Persondataloven og på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Formålet med at indhente og opbevare dine oplysninger:

De oplysninger vi indhenter og opbevarer bruges til rådgivning, salg og administration af pension, forsikring, investeringsmuligheder og øvrige finansielle rådgivnings- og tjenesteydelser som vi varetager på vegne af vores kunder. Vi anvender også oplysningerne til brug for kundepleje, statistik og markedsføring samt nyhedsbreve.

Hvilke personoplysninger anvender vi:

Personoplysninger er oplysninger, der har direkte eller indirekte tilknytning til en person, vi anvender kun relevante personoplysninger til brug for rådgivningen. Personoplysninger opdeles i 3 kategorier:

 1. Almindelige personoplysninger
 2. Fortrolige personoplysninger
 3. Følsomme personoplysninger
 4. Almindelige personoplysninger
  Det er navn, adresse, stilling, arbejdsområde telefonnummer og mail adresse.
  Ved tilmelding alene til vores nyhedsbreve er det kun navn, telefonnummer og mailadresse, vi anvender og opbevarer.
  Stillingsoplysninger og arbejdsområde anvendes kun i forbindelse med rådgivning, hvor disse oplysninger er relevante.
 5. Fortrolige oplysninger
  Det er CPR-nummer, økonomi, skatteforhold, familieforhold (Gift/samboende) og boligforhold.
  Disse oplysninger, anvender vi, når vi skal rådgive dig om pension, økonomi, realkredit, investering og Skat.
  Der kan også være tale om oplysninger fra et andet pensionsselskab, hvis vi har aftalt, at din pension skal overflyttes til et nyt pensionsselskab.
 6. Følsomme oplysninger
  Vi kan ved indtegning til en pensionsordning skulle bruge og viderebringe til pensionsselskabet oplysninger om, hvorvidt du har fået tildelt førtidspension, er i fleksjob og/eller er omfattet af en paragraf 56 aftale hos din arbejdsgiver – vi hverken ser eller opbevarer reelle helbredsoplysninger samt baggrunden for f.eks. tildeling af førtidspension, Fleksjob eller paragraf 56.
  Disse oplysninger er nogle vi indhenter til brug for tegning af pension – Oplysningerne videresendes til Pensionsselskabet, og opbevares også i vores WebCRM system. Oplysningerne opbevares så længe kundeforholdet består – vil blive slettet efter ophør af kundeforholdet eller ved kundens ønske.

Når vi beder om oplysninger og viderebringer disse til pensionsselskabet sker det altid med dit samtykke.

Hvordan bruger FinansPlan A/S dine oplysninger:

De oplysninger som du giver til FinansPlan, anvendes til at levere den ønskede serviceydelse/produkt. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på rådgivning og abonnementsydelser og statistik. De indsamlede oplysninger anvendes også til at målrette indhold, kommunikation og markedsføring i det omfang persondataloven og øvrige lovgivning tillader det.

Hvordan administrerer og opbevarer vi dine personoplysninger:

Det er vigtigt for FinansPlan A/S, at du har tillid til, at vi behandler dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Undervejs i rådgivningen anvender vi forskellige beregningsværktøjer, hvor dine oplysninger anvendes. Efter end brug opbevares beregninger, almindelige personoplysninger og fortrolige personoplysninger samt aftalte handlingsplaner i vores CRM System www.webCRM.dk

Dine oplysninger mens rådgivning pågår opbevares forsvarligt og vi passer på dine oplysninger gennem adgangskontrol til CRM Systemet. Den enkeltes rolle, ansvar og adgang er præcist defineret og beskrevet, det er kun relevante medarbejdere med arbejdsmæssigt behov, som har adgang til dine oplysninger.

Tavshedspligt:

Medarbejderne og Konsulenterne i FinansPlan A/S har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget viderebringe eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til.

Hvem videregiver vi oplysninger til:

Vi videregiver kun oplysninger, når vi får dit samtykke til det. Modtagere af oplysninger kan være din arbejdsgiver, pensionsselskaber, offentlige myndigheder eller vores samarbejdspartnere og eksterne fagspecialister.

Samarbejdspartnere:

FinansPlan A/S benytter sig af forskellige samarbejdspartnere, som leverer services til FinansPlan A/S. Alle samarbejdspartnere som viderebringer og/eller opbevarer oplysninger (data) på vegne af FinansPlan A/S, har vi indgået en Databehandleraftale med.

Alle data vi får behandlet og/eller opbevaret af samarbejdspartnere – er alle samarbejdspartnere, der overholder reglerne i Persondataforordningen og al data findes indenfor EU´s grænser.

Databehandlerne behandler og opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt og kan ikke benytte dine oplysninger til andet formål end det, som er aftalt med FinansPlan A/S.

Sletning af data og personoplysninger:

Vi sletter løbende persondata. Vi har etableret et dataoprydnings årshjul, som er med til at sikre, at vi ikke opbevarer unødige personoplysninger og/eller opbevarer personoplysninger længere end det er nødvendigt at hensyn til den løbende rådgivning og opfølgning.

Dine rettigheder:

Som Kundeemne/kunde i FinansPlan A/S har du ifølge Persondataloven ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

Du har også altid ret til at få opdateret og rettet dine oplysninger, få overført dine oplysninger til en anden leverandør og få slettet dine oplysninger – med mindre anden lovgivning stiller krav om opbevaring

Har du spørgsmål til, hvilke oplysninger FinansPlan A/S har indsamlet, registreret og løbende behandler om dig, skal du kontakte FinansPlan A/S enten telefonisk eller ved at skrive til Info@finansplan.dk

Ansvarsbegrænsning:

Indholdet i vores elektroniske markedsføring (nyhedsbreve og på sociale medier) skal omfattes som generel information. Informationen bør ikke stå alene som grundlag for dine beslutninger og/eller vurderinger af vores rådgivning og serviceydelser.

Vi gør vores bedste for at sikre, at oplysningerne i vores elektroniske markedsføring er korrekte, opdaterede og helt præcise. Vi kan dog ikke give garantier for det. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl/udeladelser, og kan derfor ikke gøres ansvarlige for tab – heller ikke som følge af virus, der direkte/indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller udeladelser i vores elektroniske markedsføring.

Anvender vi links til at andre eksterne hjemmesider – er dette alene ment som et servicetilbud til dig som bruger. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet på hjemmesider vi linker til eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på disse hjemmesider.

Cookies:

Vi anvender ikke cookies på vores hjemmeside – vi måler alene i anonymiseret form trafikken på hjemmesiden (SEO). Vi anvender værktøjet ”Accuranker”.

Tilmelding til Nyhedsbrev via hjemmesiden modtages og registreres direkte i vores CRM System (WebCRM), hvor vi opbevarer din tilmelding – hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage vores Nyhedsbrev, kan dette afmeldes direkte via seneste Nyhedsbrev (nederst) eller ved at kontakte os – så sletter vi dig.

Anvender du vores miniberegner på hjemmesiden registreres dette alene, hvis du samtidig skriver på hjemmesidens kontaktformular, at vi må kontakte dig – dette for at kunne rådgive dig, når vi taler sammen.