Behandling af personoplysninger 

Privatlivspolitik

Dato for seneste opdatering er januar 2022

Relevant for dig som: 

Følgende er relevant for dig, som er kunde i FinansPlan A/S og/eller, som har ønsket at få vores Nyhedsmails enten ved tilmelding direkte via vores hjemmeside, ved tilmelding på et rådgivningsmøde eller ved tilmelding på et af vores seminarer. 

Anvendelse af personoplysninger: 

Vi anvender kun dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataloven. Vi har en klar politik om behandling af de oplysninger, du giver os ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med lovgivningen på området. 

Vi anvender og opbevarer kun relevante oplysninger til brug for rådgivningen af dig. Vi indsamler og opbevarer kun oplysninger, du selv afgiver til os eller som er afgivet af din arbejdsgiver (Firmapension). 

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning, der er på området. Det vil sige, at vi kan udveksle dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, det vil altid være afstemt med dig. 

Når du er i kontakt med FinansPlan A/S indsamles og registreres der oplysninger om dig. F.eks. når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller oprettes som kundeemne/kunde, tegner et abonnement eller køber en rådgivningsydelse eller et produkt. 

Hvis du vil vide mere om reglerne for lovlig behandling af personoplysninger, kan du få mere information i selve Persondataloven og på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

Formålet med at indhente og opbevare dine oplysninger: 

De oplysninger vi indhenter og opbevarer bruges til rådgivning, salg og administration af pension, forsikring, investeringsmuligheder og øvrige finansielle rådgivnings- og tjenesteydelser som vi varetager på vegne af vores kunder. Vi anvender også oplysningerne til brug for kundepleje, statistik og markedsføring samt nyhedsbreve. 

Hvilke personoplysninger anvender vi: 

Personoplysninger er oplysninger, der har direkte eller indirekte tilknytning til en person, vi anvender kun relevante personoplysninger til brug for rådgivningen og der er alene tale om almindelige personoplysninger (GDPR artikel 6) og hvis relevant cpr.nr. (National regulering jf. artikel 87 2 

1. Almindelige kategorier af personoplysninger Det er navn, adresse, stilling, arbejdsområde, telefonnummer, mail adresse, økonomi, familierelationer, skatteforhold og boligforhold. Ved tilmelding til vores nyhedsbreve er det kun navn, telefonnummer og mailadresse, vi anvender og opbevarer. Stillingsoplysninger, arbejdsområde og Cpr. Nr. anvendes kun i forbindelse med rådgivning, hvor disse oplysninger er relevante. 

Oplysningerne anvender vi, når vi skal rådgive dig om pension, økonomi, realkredit, investering og Skat. Der kan også være tale om oplysninger fra et andet pensionsselskab, hvis vi har aftalt, at din pension skal overflyttes til et nyt pensionsselskab. Vi kan ved indtegning til en pensionsordning skulle bruge og viderebringe til pensionsselskabet oplysninger om, hvorvidt du har fået tildelt førtidspension, er i fleksjob og/eller er omfattet af en paragraf 56 aftale hos din arbejdsgiver – vi hverken ser eller opbevarer reelle helbredsoplysninger samt baggrunden for f.eks. tildeling af førtidspension, Fleksjob eller paragraf 56. Disse oplysninger er nogle vi indhenter til brug for tegning af pension – Oplysningerne videresendes til Pensionsselskabet, og opbevares også i vores CRM system. Oplysningerne opbevares så længe kundeforholdet består – og vil blive slettet efter ophør af kundeforholdet eller ved dit ønske, såfremt ikke anden lovgivning f.eks. Bogføringsloven kræver opbevaring af data). 

Når vi beder om oplysninger og viderebringer disse til pensionsselskabet sker det altid med dit samtykke. 

2. Følsomme oplysninger Vi hverken behandler eller opbevarer personfølsomme oplysninger (GDPR artikel 9 og 10) 

Hvordan bruger FinansPlan A/S dine oplysninger: 

De oplysninger som du giver til FinansPlan, anvendes til at levere den ønskede serviceydelse/produkt. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på rådgivning, abonnementsydelser og statistik. De indsamlede oplysninger anvendes også til at målrette indhold, kommunikation og markedsføring i det omfang persondataloven og øvrige lovgivning tillader det. 

Hvordan administrerer og opbevarer vi dine personoplysninger: 

Det er vigtigt for FinansPlan A/S, at du har tillid til, at vi behandler dine oplysninger sikkert og fortroligt. 

Undervejs i rådgivningen anvender vi forskellige beregningsværktøjer, hvor dine oplysninger anvendes. Efter end brug opbevares beregninger, almindelige personoplysninger samt aftalte handlingsplaner i vores CRM System. 3 

Dine oplysninger mens rådgivning pågår opbevares forsvarligt og vi passer på dine oplysninger gennem adgangskontrol til CRM Systemet. Den enkeltes rolle, ansvar og adgang er defineret og beskrevet, det er kun relevante medarbejdere med arbejdsmæssigt behov, som har adgang til dine oplysninger. 

Tavshedspligt: 

Medarbejderne og Konsulenterne i FinansPlan A/S har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget viderebringe eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. 

Hvem videregiver vi oplysninger til: 

Vi videregiver kun oplysninger, når vi får dit samtykke til det. Modtagere af oplysninger kan være din arbejdsgiver, pensionsselskaber, offentlige myndigheder eller vores samarbejdspartnere og eksterne fagspecialister. 

Samarbejdspartnere: 

FinansPlan A/S benytter sig af forskellige samarbejdspartnere, som leverer services til FinansPlan A/S. Alle samarbejdspartnere som viderebringer og/eller opbevarer oplysninger (data) på vegne af FinansPlan A/S, har vi indgået en Databehandleraftale med. 

Al data vi får behandlet og/eller opbevaret af samarbejdspartnere – er alle samarbejdspartnere, der overholder reglerne i Persondataforordningen og al data findes indenfor EU´s grænser eller er omfattet af Privacy Shield (USA) Databehandlerne behandler og opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt og kan ikke benytte dine oplysninger til andet formål end det, som er aftalt med FinansPlan A/S. 

Sletning og opbevaring af personoplysninger: 

Vi sletter løbende persondata. Vi har etableret et ”årshjul” for sletning og oprydning af data og alle i FinansPlan A/S kender de retningslinjer, der foreligger om oprydning og sletning af persondata – som er med til at sikre, at vi ikke opbevarer unødige personoplysninger og/eller opbevarer personoplysninger længere end det er nødvendigt at hensyn til den løbende rådgivning og opfølgning. 

FinansPlan A/S opbevarer dine personoplysninger op til 5,5 år efter kundeforholdet er ophørt – nogle gange i længere tid, hvis anden lovgivning kræver dette f.eks. regnskabs- og bogføringsloven. 

Dine rettigheder: 

Som Kundeemne/kunde eller tidligere kunde i FinansPlan A/S har du ifølge Persondataloven følgende rettigheder: 

Retten til indsigt: 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger FinansPlan A/S behandler/opbevarer. 

Retten til at gøre indsigelse: 

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen begrænset. Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring. 

Retten til berigtigelse: 4 

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, ligesom du afhængig af formålene har ret til at få tilføjet eventuelt manglende oplysninger. 

Retten til sletning: 

FinansPlan A/S sletter dine oplysninger (se under sletning og opbevaring af personoplysninger). Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet forudsat ikke anden lovgivning krævet en fortsat opbevaring af personoplysningerne. 

Retten til begrænset behandling: 

I visse tilfælde har du ret til at begrænse FinansPlan A/S behandling af dine personoplysninger – f.eks. når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed. 

Retten til Dataportabilitet: 

Du har ret til at få de personoplysninger, du har afgivet overført til dig i et struktureret og almindelig anvendt format og du har ret til at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

Tilbagekaldelse af samtykke: 

Hvis FinansPlan A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde samtykket. Dette indebærer, at FinansPlan A/S fremover ikke må behandle dine personoplysninger til det formål samtykket blev givet. 

Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen. 

Tilbagekalder du dit samtykke – kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke kan fortsætte kundeforholdet. 

Klage til Datatilsynet: 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over FinansPlan A/S behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener vi har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. 

Du kan kontakte Datatilsynet: 

Via hjemmesiden www.datatilsynet.dk eller pr. mail dt@datatilsynet.dk. 

Har du spørgsmål til, hvilke oplysninger FinansPlan A/S har indsamlet, registreret og løbende behandler om dig, kan du kontakte FinansPlan A/S enten telefonisk eller ved at skrive til Info@finansplan.dk 5 

Ansvarsbegrænsning: 

Indholdet i vores elektroniske markedsføring (nyhedsbreve og på sociale medier) skal omfattes som generel information. Informationen bør ikke stå alene som grundlag for dine beslutninger og/eller vurderinger af vores rådgivning og serviceydelser. 

Vi gør vores bedste for at sikre, at oplysningerne i vores elektroniske markedsføring er korrekte, opdaterede og helt præcise. Vi kan dog ikke give garantier for det. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl/udeladelser, og kan derfor ikke gøres ansvarlige for tab – heller ikke som følge af virus, der direkte/indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller udeladelser i vores elektroniske markedsføring. 

Anvender vi links til at andre eksterne hjemmesider – er dette alene ment som et servicetilbud til dig som bruger. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet på hjemmesider vi linker til eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på disse hjemmesider. 

Cookies: 

Vi anvender cookies på vores hjemmeside – vi måler i anonymiseret form trafikken på hjemmesiden og anvender værktøjet ”Accuranker” til at udarbejde statistik. 

Følgende Cookies ligger på FinansPlan.dk (3 parts cookies) 

  • • Googletagmanager 
  • • Google analytics 
  • • Facebook 

Nyhedsbreve: 

Tilmelding til Nyhedsbrev via hjemmesiden modtages, registreres og opbevaring i vores CRM System. 

Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage vores Nyhedsbrev, kan dette afmeldes direkte via det seneste Nyhedsbrev (nederst) eller ved at kontakte os – så sletter vi dig. 

Anvender du vores miniberegner på hjemmesiden registreres dette alene, hvis du samtidig skriver på hjemmesidens kontaktformular, at vi må kontakte dig – dette for at kunne rådgive dig, når vi taler sammen.